Regulamin „Przygody”

Regulamin ogólny „Przygody”

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akredytacja na imprezie Świdkon.
 2. W konkursie mogą wziąć udział tylko drużyny trzyosobowe.
 3. Każdy uczestnik musi mieć przypisaną jedną z ról: maga, łowcy lub wojownika. Dla ułatwienia rozgrywki sugerujemy wyznaczenie przywódcy grupy.
 4. Niedozwolone jest: dokonywanie zmian w składzie drużyny, wymiana z innymi grupami lub podobne praktyki. Dodatkowo, każdy członek może być zapisany tylko w jednej drużynie.
 5. Zapisy odbywać się będą zarówno przed konwentem drogą e-mailową (swidkon@swidkon.org), przez Facebook (/swidkon) oraz na terenie imprezy przez cały czas jej trwania.
 6. Nazwa drużyny musi być pozbawiona wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obelżywe. Dodatkowo, nie może przekraczać 40 znaków. W przypadku niedostosowania nazwy organizatorzy zastrzega sobie prawo do jej skrócenia lub zmiany na inną.
 7. Źródłem punktów klasyfikacji ogólnej będą konkurencje oznaczone w informatorze konwentowym.
 8. Punkty zdobywają laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursach.
 9. W przypadku przystąpienia do konkurencji więcej niż jednej osoby z tej samej drużyny, punkty zostaną przyznane jedynie uczestnikowi z najwyższym wynikiem z jego grupy.
 10. Punktacja będzie umieszczona w widocznym miejscu przez cały czas trwania konwentu.
 11. Jeśli twórca danej konkurencji bierze udział w „Przygodzie”, jego drużyna nie może otrzymać punktów za tę konkurencję.
 12. Najlepsza grupa otrzyma tytuł Mistrzowskiej Drużyny oraz nagrodę główną.
 13. W przypadku zdarzeń wyjątkowych, losowych lub nieprzewidzianych w regulaminie organizatorzy będą rozpatrywać sprawy indywidualnie. Organizator zastrzega sobie również rozstrzyganie przypadków spornych.